Alapszintű épületenergetikus szakmérnöki továbbképzés

Felhívás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke  – legalább 25 fő végleges jelentkezése esetén – ismét elindítja az épületenergetikusi szakmérnöki szakon történő másoddiplomás alapfokú képzést. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését, a jelentkezés sorrendjében fogadjuk el.

A két féléves képzésben félévente 10 alkalommal szervezett, két-két napos, összesen 2 x 180 óra kötött elfoglaltságot jelent. A tanfolyamon félévenként 30, összesen 60 kreditpontot kell teljesíteni.

Jelentkezési lap, letölthető, szerkeszthető változata

A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve államvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő diplomadolgozat elkészítése, és az abban foglaltak államvizsgán történő
ismertetése illetve megvédése.
 • A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltételei: A felvételhez legalább BSc szintű műszaki mérnöki végzettség szükséges. Elsősorban építészmérnökök, építőmérnökök, gépészmérnökök, illetve villamosmérnökök jelentkezését várjuk.
 • A szak megnevezése: Alapszintű épület-energetikus szakirányú továbbképzési szak
 • Az oklevélben szereplő megnevezés: Épületenergetikai szakmérnök
 • A képzés időtartama: 2 félév
 • A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 • A képzés költsége: A képzés tandíjköteles (180 000 Ft/félév), amelyet az első félévre a beiratkozással egyidejűleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, áfája 0%; fizetését a munkáltató is átvállalhatja.

Jelentkezést vagy korábbi előzetes jelentkezés megerősítését, az elérhetőség és a költségvállalás megadásával, legkésőbb 2016 szeptember 02-ig a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. II. em. 31., fax: 463-3647  e-mail: info@egt.bme.hu.) címre várjuk.

A képzés indításáról a visszaküldött jelentkezések száma alapján születik végleges döntés.


Az előadások és a gyakorlatok 10 héten keresztül pénteken és szombaton lesznek. Egy blokkban 3x45 perces előadások illetve gyakorlatok vannak.

A képzés első első hétvégéje: 2016 szeptember 9-10 (péntek-szombat)


Részvételi szándékát az info@egt.bme.hu címen jelezheti.

A szakért felelős oktató: Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár
A beiratkozáshoz szükséges, letölthető dokumentumok:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek illetve ismeretek:

Az épületenergetikus szakmérnöki szakon végzettek ismerik:
 • a kapcsolódó szakterületek (épületszerkezettan, építészeti tervezés, épületgépészet, épületek villamos berendezései, épületenergetika, épületfizika) fogalomrendszerét, szerkesztési elveit, gyakorlati megoldásait olyan mélységben, hogy az egyes szakterületek tervei egy harmonizált, összefüggő rendszert alkossanak,
 • az épületfelújítás, karbantartás, üzemeltetés energetikai, környezeti, állagvédelmi és komfort követelményeit.
 • Az alapvető energiatakarékos és megújuló energiákat hasznosító épületgépészeti rendszereket, azok főbb elemeit, kialakításának elvi kérdéseit.
 • Az épületszerkezeten alkalmazható energiagyűjtő szerkezetek kialakításának alapvetéseit, energiahozamát, hatását az építmények energia-egyensúlyára.
A szakon végzettek alkalmasak:
 • az épület környezetre gyakorolt hatásainak az épület teljes életciklusára felmérésére, a kibocsátás csökkentés és az adaptáció célszerű módjainak alkalmazására,
 • épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerelemek szerkezeti és funkcionális integrálására,
 • Az épületek rendelet szerinti energetikai számításának elvégzésére,
 • Az energetikai számítások segítésére fejlesztett számítógépes programok készségszintű használatára.
A képzés tematikája:
 • Az első félév tárgyai - kontakt  óraszáma (kreditpont értéke), teljesítés módja:
  • Épületfizika - 36 (6), vizsga;
  • Komfortelmélet - 18 (3), önálló feladat;
  • Hőszigetelés, passzív házak-  30 (5), vizsga;
  • Szoláris épületek - 24 (4), vizsga;
  • Világítástechnika - 36 (6), vizsga;
  • Épületgépészet - 36 (6), önálló feladat;
 • A második félév tárgyai - kontakt  óraszáma (kreditpont értéke), teljesítés módja:
  • Épületfizika 2 - 24 (4), vizsga;
  • Épületfelügyeleti rendszerek - 18 (3), önálló feladat;
  • Megújuló energiák hasznosítása - 36 (6), vizsga;
  • Innovatív légtechnika - 36 (6), vizsga;
  • Épületdiagnosztika, auditálás - 30 (5), vizsga;
  • Integrált épületszerkezetek - 24 (4), önálló feladat;
  • Szakdolgozat - 12 (2)
Épületenergetikus szakmérnök órarend Az aktuális óra és vizsgarend (Google Naptár)